csatornatisztítás, duguláselhárítás

SZA-FE-RO

Csatornatisztító Kft.

Dugulás elhárítás

  • Belső csatornarendszerek dugulás elhárítása spirállal (cs?görény)
  • Küls? csatornarendszerek dugulás elhárítása WOMA célgéppel (nagynyomással, 100-140 bar)

Csatornatisztítás

  • Bels? csatornarendszerek tisztítása spirállal, csapra csatlakoztatható nagynyomású, hordozható készülékkel
  • Küls? csatornarendszerek tisztítása WOMA célgéppel, szükség esetén géplánccal (WOMA+SZIPPANTÓ)

Csatorna állagfelmérés

-       Épületek korszer?sítése, b?vítése, illetve új épület együttes építése estén ajánlott a régi, öreg

        csatornahálózat tisztítása, ellen?rzése, hogy megtudjuk alkalmas lesz-e az elkövetkez? pár

        évtizedben feladata betöltésére. Sok esetben azzal kezdik a spórolást, hogy a régi hálózatra

        rákötik az új bekötéseket anélkül, hogy meggy?z?dnének annak kapacitásáról, aktuális

        állapotáról. Mondván az elmúlt 20 évben nem kellett hozzányúlni, mi baja lehet.

-       Mi javasoljuk ilyen esetekben az érintett hálózatok átmosását és amennyiben kétség merül fel, a

        zavartalan, üzemszer? m?ködés biztosításával kapcsolatban, a kamerás csatornafelmérés

        elvégzését. Ezek a munkálatok valóban pénzbe kerülnek, de meg sem közelítik azt a költséget,  

        amit egy m?szaki átadás után szükségessé váló feltárás, illetve tehermentesít? csatornaszakasz

        építése igényel.

Csatornaszakaszok részleges cseréje

 

-       Vannak esetek ahol a tisztítás nem segít, vagy csak ideiglenes megoldást jelent. Pl.: csatorna

        törése, nagy mérték? gyökér benövés, nagyfokú süllyedés, kontrás csatornaszakasz esetén

        feltárásra, illetve csatorna cserére lehet szükség a hiba id?tálló megoldásához. Ilyenkor

        alkalmunk van arra, hogy a régi beton, eternit csöveket korszer? KG PVC cs?re cseréljük.

        Amennyiben korlátozott pénzügyi háttérrel rendelkezünk és nincs forrás az egész hálózat

        korszer?sítésére, ajánlott a hibás rész felújítását, két tisztító akna közt, teljes hosszban

        elvégezni.

 

M?tárgytisztítás

 

-     220/2004. (VII.21) Kormány rendelet, a felszíni vizek min?sége védelmének szabályairól. Ebben a 

      rendelkezésben iránymutatást találunk arra, mikor kell zsír- illetve olajfogó m?tárgyat telepíteni a

      vizek el?kezelése céljából, hogy a keletkezett szennyvíz, illetve szennyez?dött csapadékvíz a

      határértékeket meghaladó szennyezettséggel ne kerülhessen bele a közüzemi csatornahálózatba.

      Ezeket a m?tárgyakat id?közönként tisztítani szükséges, hogy el?kezel? funkciójukat be tudják

      tölteni. A m?tárgy gyártója a m?szaki leírással át szokta adni a kezelési- illetve karbantartási

      utasítást is. Cégünknek van tapasztalata és kialakult kapcsolati rendszere (veszélyes hulladék

      szállítás, kezelés) az ilyen jelleg? megrendelések teljesítéséhez. Jelenleg is több cégnek végzünk

      m?tárgytisztítást Budapesten és vidéken is.

 

Átemel? m?tárgytisztítás

 

-    El?fordulnak olyan esetek, amikor az ingatlanról a közüzemi csatornahálózatra nem lehetséges

     gravitációs módban kicsatlakozni, a két hálózat közti szintkülönbség miatt. Ilyenkor átemel?

     szivattyú közbeiktatásával szokták megoldani a rákötést. Az átemel? szivattyút egy gy?jt?

     m?tárgyba telepítik, ahova bevezetik az ingatlan kommunális csatornáit. Sz?r?rács és daráló

     szivattyúk használata ajánlott, a szivattyúból javasolt két darab alkalmazása, amik felváltva

     m?ködtetve oldják meg a feladatot. Így kíméljük a szivattyúkat és meghibásodás esetén a javítandó

     szivattyú kiemelése esetén is van egy dolgozó átemel?nk a javítás ideje alatt. Ezek a m?tárgyak is

     igénylik a karbantartást. Id?közönként ajánlott iszap mentesíteni és a rácsot letakarítani. A

     csatornaiszap az id? múlásával összeáll, nagy mennyiségben szinte megfolytja a szivattyút,

     csökkentve annak hatékonyságát és élettartalmát.